top of page

 POSTANI SKAVT  TUDI TI 

                   SZSO je nastala 15.12.1976 z združitvijo STS (Slovenskih tržaških skavtov in skavtinj), ki so bili ustanovljeni leta 1951 oziroma leta 1959 v Trstu, in SGS (Slovenskih goriških skavtov in skavtinj), ki so bili ustanovljeni leta 1964 oziroma leta 1963 v Gorici.

SZSO je slovenska mladinska katoliška vzgojna organizacija, izraz skavtskega gibanja med Slovenci v Italiji. Temelji na vrednotah krščanstva, slovenstva in demokracije. Je nestrankarska organizacija in uresničuje svoje družbeno politično poslanstvo popolnoma neodvisno. Pri tem upošteva delo drugih vzgojnih osebkov v okolju in živi svojo krščansko izbiro znotraj cerkvene skupnosti.

Nima pridobitniškega značaja ne pridobitniških smotrov.

V svojem vzgojnem poslanstvu si SZSO prizadeva prispevati k vsestranski rasti mladih, k njihovemu telesnemu, duševnem in duhovnemu razvoju, da v luči odhoda odrastejo v celostne osebe, sposobne svododnih in odgovornih izbir.

Obenem SZSO vzgaja svoje člane k odgovorni in dejavni življenjski drži, ki jo narekujejo dosledno krščanstvo, zvestoba narodu in domovini, pošteno državljanjstvo in zavestna skavtska izbira.

Zaradi svoje etnične specifike SZSO s posebno pozornostjo posreduje svojim članom slovenske narodne vrednote, jezik, kulturo in zgodovino in jih vzgaja k spoštovanju in ljubezni do njih.

Da bi dosegla te cilje se ravna po načelih in metodi skavtizma, ki temelji na Baden-Powellovi zamisli združevanja in vzgoje mladine, in ki je prilagojen današnji mladinski stvarnosti.

Vzgojna metoda temelji na štirih Baden-Powellovih točkah, ki so osnova pri uresničevanju vzgojnega posega. Ta se znotraj vseh treh starostnih vej izvaja s pomočjo specifičnih sredstev in starosti primernih oblik delovanja.

Štiri Baden-Powellove točke so:

 • vzgoja značaja

 • telesna moč

 • ročne spretnosti

 • duhovnost in pomoč bližnjemu.

Enotno osebno napredovanje je sredstvo v rokah Skupnosti voditeljev, ki lahko edina zagotovlja enotno vzgojno pot člana od obljube do odhoda. Enotnost vzgojnega posega izražajo tudi gesla vej, ki v zaporedju povzemajo njegov program (Kar najbolje-Vedno pripravljeni-Služiti).

Delovanje SZSO obsega dejavnosti, ki so značilne za skavtsko organizacijo in ki se načeloma odvijajo v neposrednem stiku z naravo. To so tedenski sestanki, seje, tabori, tabori za usposabljanje voditeljev, tečaji, prenočevanja, izleti, predavanja, razstave, izdajanje in širjenje revij, knjig, notranjega glasila, itd.

Poleg tega SZSO

 • spodbuja medsebojno sodelovanje in spoznavanje vseh narodnostnih stvarnosti s posebno pozornostjo do območja, v katerem deluje

 • prireja občasno javne nabirke sredstev, tudi s ponudbo dobrin in lastnih izdelkov skromne vrednosti med prireditvami, slovesnostmi, proslavami ali pobudami za osveščanje javnosti

 • opravlja zgolj občasno in obrobno tudi trgovsko dejavnost za samovzdrževanje, vsekakor nepridobitniške narave

 • se poslužuje vseh možnih dejavnosti za dosego institucionalnih ciljev.

SZSO je del svetovnega skavtskega gibanja.

V svojem vzgojnem delovanju tesno sodeluje s sorodnimi skavtskimi in drugimi organizacijami za vzpodbujanje vsestranskih medsebojnih stikov in izmenjav. Za dosego svojih institucionalnih ciljev se SZSO lahko po potrebi vključi v združenja, društva in ustanove.

Deli se po starostnih skupinah (veje) po sledeči shemi:

 • Volčiči/Volkuljice (8-11 let),

 • Izvidniki/Vodnice (12-16 let),

 • Roverji/Popotnice (17-20/21 let).

Več stegov skupaj tvori Pokrajino, meje pokrajin sledijo mejam administrativnih pokrajin:
1. Gorica,
2. Trst.
Obe pokrajini skupaj tvorita Deželo

ŽIVIJO!

 • Facebook Social Icon
bottom of page