top of page

Novo pokrajinsko vodstvo

Poleg številnih taborov smo letos tržaški skavti izbrali tudi novo pokrajinsko vodstvo, ki bo v triletnem mandatu speljalo svoj program.

Na pokrajinskem občnem zboru so bili v torek, 25. avgusta izvoljeni člani novega pokrajinskega vodstva. Dotedanja načelnika Elena Bogatec (Športna lisica) in Edwin Bukavec (Prisrčno brundajoči volk) sta pozdravila prisotne in imela krajši poseg o opravljenem delu, poročilom poletnih taborov pa so sledile volitve. Za nova načelnika sta bila izvoljena Nada Petaros (Ljubkovalna koala) in Matia Premolin (Neskončno govoreči jelen), za tajnico Mojca Briščik (Ponosna lisica), za gospodarja Jan Zobec (Bistri orel), za blagajničarko je bila potrjena Sara Semec (Glasna lisica), kot duhovni asistent pa je bil potrjen Anton Bedenčič (Baloo).

Poleg teh imata mesto v pokrajinskem vodstvu stegovodje Kraškega stega Edwin Bukavec in stega Trst Luka Kocijančič (Refleksivni gams) in Alenka Cergol (Zgovorna vidra). Za troletje 2015-2018 si je novo pokrajinsko vodstvo postavilo številne cilje, kot je na primer preureditev sedežev in skladišča, spodbuditi sodelovanje starejših neaktivnih članov, večji poudarek na čut do narave, domovine in vere ter nuditi voditeljem dodatna sredstva za izvajanje, preverjanje in primerjanje vzgojnega procesa. Pokrajinsko vodstvo bo spremembe uvajalo postopoma s pomočjo in sodelovanjem vseh tržaških voditeljev.

Bistri orel

Post recenti
Post in evidenza
Archivio
Cerca per tag
  • Facebook Social Icon
bottom of page