top of page

FATaborAS - IV Kras


Izvidniki Kraškega stega smo se od 3. do 21. avgusta podali na vsakoletni izziv skavtskega delovanja, na tabor. Letos smo si ogrnili plašč in se v šoli za varuhe pridno učili vseh veščin, obenem pa varovali totem, ki hrani bistvo petih elementov: ognja (Focus), zraka (Aer), zemlje (Terra), vode (Aqua) in strele (Sagitta).

Že prvi dan, ko smo se z Opčin odpeljali v Postojno, točneje do Zagona, smo spoznali naše poslanstvo, in sicer, da moramo varovati omenjene elemente pred zlobnim Sibeliusom, ki jih skuša zlorabiti za svoje namene.

Taborno življenje je bilo tako obogateno s številnimi dejavnostmi, ki so nam pomagale, da smo bolje spoznali 'moč' in 'sporočilo' posameznih elementov ter njihov pomen v naravi. To pomeni, da smo odkrivali, kako so v naravi vsi elementi enako pomembni in kako vsak po svoje prispeva k pravem ravnovesju, ki omogoča zdravo in dobro življenje.

Na taboru pa smo ob poudarku na življenje v sožitju z naravo izostrili svoje sposobnosti in izpopolnjevali svoje znanje pioneristike, kuhanja, topografije, a tudi pripravljanja tabornega ognja in programskih vsebin. Ob vsem tem smo poglabljali duhovnost.

Tudi letos pa so bile na vrsti osnovne, vsakoletne dejavnosti, kot na primer: športni dan, delavnice, dan vodnikov, velika igra, izleti, bivakiranje, raid in haik.

Ko pa smo zlobnega Sibeliusa premagali in je ta postal prijazen ter spoznal svojo napako, smo se morali posloviti šole varuhov in naše vodje Ajtak ter njenih sovaruhov in se zopet vrniti domov.

Na taboru smo doživeli veliko krasnih, zabavnih trenutkov, se bolje spoznali in naše prijateljske vezi še dodatno okrepili. Obenem pa smo se v naš svet vrnili boljši, zavestnejši zemljani, ki ne le v šoli varuhov, a tudi izven te vestno skrbijo za naravo.

VIDEO RAI:

http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-0e160dfc-17bf-4d4e-88b4-5a9f283e21d9.html


Post recenti
Post in evidenza
Archivio
Cerca per tag
  • Facebook Social Icon
bottom of page