top of page

Življenje v pravljičnem okolju džungle (Kiplingova knjiga), kjer metoda sloni predvsem na igri. Napredovanje se uresničuje z lovi na plene. Geslo veje se glasi: Kar najbolje!

Veja volčičev in volkuljic (VV) je namenjena otrokom od 8. do 11. leta starosti. Skupaj z voditelji - starimi volkovi - in Mowglijem spoznavajo, kaj pomeni živeti v skupnosti, v krdelu, saj spoštovati morajo džungelsko postavo in živeti po njenih načelih. Povezovalna nit so torej zgodbe iz Kiplingove Knjige o džungli: volčiči in volkuljice skupaj z Mowglijem rasejo in se krepijo, dokler niso pripravljeni, da se ponovno vrnejo k ljudem.

Stari volkovi so tisti, ki pomagajo posameznemu volčiču, da poišče svoje šibke točke in jih izboljša ter da odkriva in goji svoje talente. Stari medved Baloo uči džungelsko postavo in prijaznosti do drugih ljudstev džungle; črni panter Bagheera je izvedenec v nočnem lovu, za to mora biti telesno izurjen, kar je pravi zgled za malega volčiča. Močni piton Kaa volčiča uči ročnih spretnosti; samotni volk Akela je zaradi svoje modrosti in odgovornosti pri vodenju krdela vsakemu volčiču zgled pri izoblikovanju lastnega značaja.

Ker je veja namenjena najmlajšim, ne manjkajo igre, pesmi in plesi. Cilj teh je, da se otroci počutijo člani te nove družine - krdela.

  • Facebook Social Icon
bottom of page